Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde maden nezaretçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güvenli iş ortamı sağlama çalışmalarına, üretime ve nakliyeye nezaret etmesi amaçlanmaktadır

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde maden nezaretçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güvenli iş ortamı sağlama çalışmalarına, üretime ve nakliyeye nezaret etmesi amaçlanmaktadır

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat