Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde liman işletme saha çalışanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun liman işletme saha uygulamalarını yapması amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat