Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması,

2. İyi üretim uygulamaları’na (GMP), standartlarına ve tekniğine uygun şekilde lastik ham maddeleri kullanarak lastik karışımı ve lastik bileşenlerini oluşturma, ham lastik elde etme, lastiğe şekil verme ve lastiğin son kontrolünü yapma, amaçlanmaktadır. KURS SÜRES:40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması,

2. İyi üretim uygulamaları’na (GMP), standartlarına ve tekniğine uygun şekilde lastik ham maddeleri kullanarak lastik karışımı ve lastik bileşenlerini oluşturma, ham lastik elde etme, lastiğe şekil verme ve lastiğin son kontrolünü yapma, amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat