Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri

Kömür, taş ve malzemenin düşey yönde nakliyatının yapılmasını sağlamak amacıyla tesis edilmiş kuyu ve bürlerin bakım, onarım, montaj ve demontaj işlerini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Kömür, taş ve malzemenin düşey yönde nakliyatının yapılmasını sağlamak amacıyla tesis edilmiş kuyu ve bürlerin bakım, onarım, montaj ve demontaj işlerini İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat