Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü

Kompresörlerin çalışmasını sağlayacak, uygun şartlarda hava üretimini yapabilecek, havanın kurutulmasını, kurutuculardaki soğutucu gazların basımını ve tüm hepsinin işletimini yapabilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Kompresörlerin çalışmasını sağlayacak, uygun şartlarda hava üretimini yapabilecek, havanın kurutulmasını, kurutuculardaki soğutucu gazların basımını ve tüm hepsinin işletimini yapabilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat