Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri

Yer altı iş yerlerinde ayak, baca, başyukarı, baş aşağı, taban yolu, kılavuz kazı işleri ve oluşan açıklığın tahkimatını İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Yer altı iş yerlerinde ayak, baca, başyukarı, baş aşağı, taban yolu, kılavuz kazı işleri ve oluşan açıklığın tahkimatını İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat