Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı

Taş ocağı kireç üretimini yapabilmek ve proses bakımını yapabilmek. Sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.

Taş ocağı kireç üretimini yapabilmek ve proses bakımını yapabilmek. Sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat