Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Metalleri Asitleme Prosesi)

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kimya prosesi (metalleri asitleme prosesi) kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun metalleri asitlemesi ve resirkülasyon tanklarını temizlemesi amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kimya prosesi (metalleri asitleme prosesi) kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun metalleri asitlemesi ve resirkülasyon tanklarını temizlemesi amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat