Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun)

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kimya laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması

2. Kozmetik üretiminde temel işlemleri yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

3. Parfüm ve kolonya üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

4. Sıvı sabun üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kimya laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması

2. Kozmetik üretiminde temel işlemleri yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

3. Parfüm ve kolonya üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

4. Sıvı sabun üretimi yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat