Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri

Yeraltında açılan boşlukların tahkimatını yapan, mekanizasyon da üretimin ilerlemesi için gerekli tahkimatları yapan, söküm ve montaj işlerinde nasıl yapılacağını bilen, ocak içerisinde gerekli olan her alanda yapılması gereken tahkimat türünü bilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Yeraltında açılan boşlukların tahkimatını yapan, mekanizasyon da üretimin ilerlemesi için gerekli tahkimatları yapan, söküm ve montaj işlerinde nasıl yapılacağını bilen, ocak içerisinde gerekli olan her alanda yapılması gereken tahkimat türünü bilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat