Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık

Maden işletmesinde yeraltında veya yerüstünde kaynak işlerini, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Maden işletmesinde yeraltında veya yerüstünde kaynak işlerini, ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat