Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği İşleri

Numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, deneye hazırlama, deney standartlarına göre işlem yapma, cihazları kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve diğer kaya mekaniği işlerini yapabilen bireylerdir.

KURS SÜRESİ 40 SAAT

Numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, deneye hazırlama, deney standartlarına göre işlem yapma, cihazları kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve diğer kaya mekaniği işlerini yapabilen bireylerdir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat