Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kauçuk Esaslı Üretim

Kauçuk Esaslı Üretim kurs programını bitiren bireyin,

1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması .

2. iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak kauçuk esaslı üretim yapma amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ SAAT

Kauçuk Esaslı Üretim kurs programını bitiren bireyin,

1. iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlanması .

2. iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak kauçuk esaslı üretim yapma amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat