Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım İşleri

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Bireye, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak karayolu yapım, bakım ve onarım işleri süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Bireye, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak karayolu yapım, bakım ve onarım işleri süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okur yazar olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.

WhatsApp chat