Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kalite kontrol elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Kalite standartlarına uygun olarak kalite kontrolü yapması amaçlanmaktadır.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde kalite kontrol elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Kalite standartlarına uygun olarak kalite kontrolü yapması amaçlanmaktadır

Okuryazar olmak,
. 18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat