Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek tekniğine uygun jeoelektrik yöntemlerini uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek tekniğine uygun gravitiy ve manyetik uygulamalarını gerçekleştirmesi,

3. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek sismik yöntemleri uygulaması, amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek tekniğine uygun jeoelektrik yöntemlerini uygulaması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek tekniğine uygun gravitiy ve manyetik uygulamalarını gerçekleştirmesi,

3. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek sismik yöntemleri uygulaması, amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği

WhatsApp chat