Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İzabe

Kalıp maça yapımı, metal eğirme ve dökümü, kok, ham demir, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapabilen kişidir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Kalıp maça yapımı, metal eğirme ve dökümü, kok, ham demir, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapabilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat