Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis

Isıtma ve gaz yakıcı cihazlar işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilen kişidir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Isıtma ve gaz yakıcı cihazlar işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat