Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat

Isıtma ve doğal gaz iç tesisat işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Isıtma ve doğal gaz iç tesisat işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat