Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Tesisatı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Tesisatı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak ısıtma tesisatı montaja hazırlık ve montaj işlerini yapması, amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Tesisatı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak ısıtma tesisatı montaja hazırlık ve montaj işlerini yapması, amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat