Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci

Isıl İşlem yöntemleri, temel metal şekillendirme, sıcak kalıp dövmeciliği iş ve işlemlerini, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Isıl İşlem yöntemleri, temel metal şekillendirme, sıcak kalıp dövmeciliği iş ve işlemlerini, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat