Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

Sapan aracını kullanabilmek ve işaretçi uygulamasını yapabilen, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Sapan aracını kullanabilmek ve işaretçi uygulamasını yapabilen, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat