Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Bireyin, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

2. Bireye, İş Makineleri ve Ekipmanları(Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırması amaçlanmaktadır.

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Bireyin, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

2. Bireye, İş Makineleri ve Ekipmanları(Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okur yazar olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak
18 yaşını tamamlamış olmak.
Seçimini ve operatörlüğünü yapacağı iş makinelerinin sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmak.

WhatsApp chat