Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarım

İş makineleri bakım ve onarım işlerini iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.

İş makineleri bakım ve onarım işlerini iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

WhatsApp chat