Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü

İçme suyu arıtma, demineralize ve yumuşak su üretim işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

İçme suyu arıtma, demineralize ve yumuşak su üretim işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat