Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme yapması, amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak hazır kuru gıda karışımlarında dolum ve paketleme yapması, amaçlanmaktadır.

İlkokul mezunu olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

WhatsApp chat