Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haşıl Makinesi Operatörü

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde haşıl makinesi operatörü kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Bakım ve iş talimatı ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak haşıllama yapması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde haşıl makinesi operatörü kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Bakım ve iş talimatı ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak haşıllama yapması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

v

WhatsApp chat