Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri

Görüntü ve ses sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımı sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Görüntü ve ses sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımı sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak

WhatsApp chat