Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Gazbeton Üretimi Kurs Programı

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak gazbeton üretim süreçlerini gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır .KURS SÜRESİ 40 SAAT

Bu kurs programını tamamlayan bireyin;

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak gazbeton üretim süreçlerini gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır .KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
17 yaşını tamamlamış olmak.

WhatsApp chat