Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde et ve et ürünleri işlemeciliği kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak et ve et ürünleri üretimi yapması, amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde et ve et ürünleri işlemeciliği kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak et ve et ürünleri üretimi yapması, amaçlanmaktadır.

Okuma yazma bilmek,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat