Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak dokuma işlerinin süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak dokuma işlerinin süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat