Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Desinatörlüğü

Dokuma Desinatörlüğü işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

Dokuma Desinatörlüğü işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

WhatsApp chat