Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

2. Kursiyere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak, İş parçasının talimatlar ve standartlarda belirtilen özelliklerine uygun olarak kalıp, maça ,döküm ve temizliğini yapması hususunda bilgi ve becerileri kazandırmaktır amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması amaçlanmaktadır.

2. Kursiyere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak, İş parçasının talimatlar ve standartlarda belirtilen özelliklerine uygun olarak kalıp, maça ,döküm ve temizliğini yapması hususunda bilgi ve becerileri kazandırmaktır amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat