Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme

Deri işlentisinde kullanılan mekaniksel işlem makinelerinin kullanım işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işlemleri yapabilen kişidir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Deri işlentisinde kullanılan mekaniksel işlem makinelerinin kullanım işlerini sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işlemleri yapabilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir” Sağlık Raporuna sahip olmak

WhatsApp chat