Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri

Darphane metal ve alaşım işleri döküm, haddeleme ve presleme suretiyle soğuk şekillendirme alanında “endüstriyel tasarım ve kalıp, mühür, döküm, hadde, baskı, polisaj, kaplama, bakım onarım’’ işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Darphane metal ve alaşım işleri döküm, haddeleme ve presleme suretiyle soğuk şekillendirme alanında “endüstriyel tasarım ve kalıp, mühür, döküm, hadde, baskı, polisaj, kaplama, bakım onarım’’ işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
TehlikEli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat