Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Mekanik Bakımcı

Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için makinelerin kontrol ve bakımlarını, makinelerin yağlama işlerini , üniteler için gerekli mekanik imalatlarını, tüm sıhhi tesisatın bakım onarımlarını, pnömatik ve hidrolik sistemlerin bakımlarını ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilme bilgi ve becerisi sahip kişidir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Üretim ünitelerinin arızasız ve düzenli çalışması için makinelerin kontrol ve bakımlarını, makinelerin yağlama işlerini , üniteler için gerekli mekanik imalatlarını, tüm sıhhi tesisatın bakım onarımlarını, pnömatik ve hidrolik sistemlerin bakımlarını ilgili iş tanımları ve teknik gerekliliklere, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilme bilgi ve becerisi sahip kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

WhatsApp chat