Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Analizi

Çimentolara ait numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, numune hazırlama, çözelti hazırlama, deney standardlarına göre analiz yapma, cihazları kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve çimento ile ilgili diğer işleri yapabilen bireylerdir.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Çimentolara ait numuneleri kontrol ederek teslim alma, uygun yerlere taşıma, numune hazırlama, çözelti hazırlama, deney standardlarına göre analiz yapma, cihazları kullanma, deney sonrası ortamı ve cihazları temizleme, arta kalan numuneyi uygun ortamlarda saklama, kalan malzemeyi bertaraf etme ve çimento ile ilgili diğer işleri yapabilen bireylerdir

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat