Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde cevher hazırlama ve zenginleştirme sabit tesis operatör ve bakımcılığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Uygun mevzuat, yöntem, araç ve gereçle cevher hazırlama ve zenginleştirme makinelerinin operatörlüğünü ve bakımını yapması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde cevher hazırlama ve zenginleştirme sabit tesis operatör ve bakımcılığı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Uygun mevzuat, yöntem, araç ve gereçle cevher hazırlama ve zenginleştirme makinelerinin operatörlüğünü ve bakımını yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat