Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi ve Uygulama

Tartım, dolum ve karıştırma, ektruder ile boya yoğurma, değirmende boya öğütme işlemleri ile, kuru karışım boya hazırlama, depolama ve sevkiyat, mekanik bakım ve onarımı iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştiren bireydir.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tartım, dolum ve karıştırma, ektruder ile boya yoğurma, değirmende boya öğütme işlemleri ile, kuru karışım boya hazırlama, depolama ve sevkiyat, mekanik bakım ve onarımı iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştiren bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

WhatsApp chat