Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretimi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bitkisel ve hayvansal yağ üretimi kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal yağ üretimi yapması, amaçlanmaktadır.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde bitkisel ve hayvansal yağ üretimi kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal yağ üretimi yapması, amaçlanmaktadır.

Okuma yazma bilmek,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

WhatsApp chat