Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme

Sıvı, toz, granül, süspansiyon konsantre, emülsiyon konsantre bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin formüle edilmesi, kontrolü ve ambalajlanması işlemlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Sıvı, toz, granül, süspansiyon konsantre, emülsiyon konsantre bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin formüle edilmesi, kontrolü ve ambalajlanması işlemlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir” sağlık raporuna sahip olmak

WhatsApp chat