Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Beton transmikser operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak araç donanımlarını ve beton transmikseri kullanması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Beton transmikser operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak araç donanımlarını ve beton transmikseri kullanması amaçlanmaktadır.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Okuryazar olmak
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat