Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü

Beton santralinde üretilen betonun kalitesi, üretim aşamasından döküm aşamasına kadar olan süreçte özen gösterilmesi ve zamanında teslim edilmesi, üretilen bu hazır betonu iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uygun şekilde kalıplara ileten kişidir.
KURS SÜRESİ:40 SAAT

Beton santralinde üretilen betonun kalitesi, üretim aşamasından döküm aşamasına kadar olan süreçte özen gösterilmesi ve zamanında teslim edilmesi, üretilen bu hazır betonu iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uygun şekilde kalıplara ileten kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat