Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Baskı öncesi işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Baskı öncesi işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat