Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı

Yer altından üretilen kömürün yerüstündeki tesislere nakliyatının sağlanması için bant konveyör sistemlerinin kontrol, bakım ve onarımlarını, montaj ve demontajını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.
KURS SÜRESİ 40 SAAT

Yer altından üretilen kömürün yerüstündeki tesislere nakliyatının sağlanması için bant konveyör sistemlerinin kontrol, bakım ve onarımlarını, montaj ve demontajını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yapabilen bireydir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat