Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi

Ayakkabı üretim işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Ayakkabı üretim işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kâğıt Üretim Otomasyonu Proses Elemanı
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat