Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod üretimi ve rodlama kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmayı öğrenmesi

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak anod üretimi ve rodlama süreçlerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod üretimi ve rodlama kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmayı öğrenmesi

2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak anod üretimi ve rodlama süreçlerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

WhatsApp chat