Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alüminyum Hidroksit Ve Alüminyum Oksit Üretim Elemanı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alüminyum Hidroksit Ve Alüminyum Oksit Üretim Elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Boksit madeninden alüminyum hidroksit ve alüminyum oksit üretmesi, amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alüminyum Hidroksit Ve Alüminyum Oksit Üretim Elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Boksit madeninden alüminyum hidroksit ve alüminyum oksit üretmesi, amaçlanmaktadır.

Okuryazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Ağır iş kolunda çalışabileceğine dair sağlık raporu almak.

WhatsApp chat