Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akü İmalatı

Akü imalatı için ön hazırlık yapabilen, malzemelerini hazırlayabilen akü ürettikten sonra ambalajlayıp kullanıma hazır hale iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak getirebilen kişidir.KURS SÜRESİ 40 SAAT

Akü imalatı için ön hazırlık yapabilen, malzemelerini hazırlayabilen akü ürettikten sonra ambalajlayıp kullanıma hazır hale iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak getirebilen kişidir.

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat