Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt Ve Otogaz İkmal Dolum Elemanı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Alışma organizasyonu yapması,

3. Akaryakıt ve otogaz ikmal uygulamalarını gerçekleştirmesi,

4. Araçlarda temizlik, cam suyu, yağ ve antrifiriz kontrolü/ilavesi ve lastik basınç kontrolü yapması,

5. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak kontrol iş ve işlemlerini yapması,

amaçlanmaktadır. KURS SÜRESİ 40 SAAT

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Alışma organizasyonu yapması,

3. Akaryakıt ve otogaz ikmal uygulamalarını gerçekleştirmesi,

4. Araçlarda temizlik, cam suyu, yağ ve antrifiriz kontrolü/ilavesi ve lastik basınç kontrolü yapması,

5. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak kontrol iş ve işlemlerini yapması,

amaçlanmaktadır.

Okur yazar olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak,
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

WhatsApp chat